كارخانه مداد

کارخانه مداد

بدون امتیاز 0 رای
175,000 تومان
 • کد دوره: Nab-1043
 • عنوان انگلیسی: Pencil factory
 • عنوان تکمیلی: کار اموزی در کار خانه
 • نوع دوره: حضوری / غیر حضوری
 • هزینه یورویی: 5000 یورو
 • توضیح کلی: شبیه سازی خط تولید کار خانه مداد و بکار گیری عملی مفاهعیم 5 سین ، بهره وری و..
0
175,000 تومان
پاكسازی محيط كار

پاکسازی محیط کار طبق استاندارد رنو

بدون امتیاز 0 رای
175,000 تومان
 • کد دوره: Nab-1042
 • عنوان انگلیسی: 5s renault
 • عنوان تکمیلی: خانه تکانی واقعی در محل کار
 • نوع دوره: حضوری / غیر حضوری
 • هزینه یورویی: 5000 یورو
 • توضیح کلی: سیستم ساماندهی محیط کار که دارای 5 فاز بوده و در آن به ساماندهی قطعات ، محیط ، ابزار و تجهیزات به سبک شرکت رنو می پردازند.
0
175,000 تومان
كايزن 2 روزه

کایزن 2 روزه

بدون امتیاز 0 رای
350,000 تومان
 • کد دوره: Nab-1041
 • عنوان انگلیسی: KAIZEN 2 DAY
 • عنوان تکمیلی: بهبود های شگفت انگیز 2 روزه با تیم پشتیبان
 • نوع دوره: حضوری / غیر حضوری
 • هزینه یورویی: 10000 یورو
 • توضیح کلی: کایزن هایی که توسط تیم های اجرایی و در زمان حداکثر 2 روز انجام می شود را کایزن بلند مدت می گویند.
0
350,000 تومان
ارگونومی عمومی

ارگونومی عمومی

بدون امتیاز 0 رای
175,000 تومان
 • کد دوره: Nab-1040
 • عنوان انگلیسی: Ergonomics general
 • عنوان تکمیلی: خسارت عدم حضور کارکنان
 • نوع دوره: حضوری / غیر حضوری
 • هزینه یورویی: 5000 یورو
 • توضیح کلی: به علم تطابق کار و محیط با انسان اتلاق می گردد.فرمی است که در آن وضعیت ارگونومی را در پنج محور (ارزیابی ایستگاه کاری،رویکرد ارگونومی به تولید،رویکرد ارگونومی به مهندسی،سازمان وآموزش، شرایط محیطی) دوره کنونی بررسی کرده و برای دوره بعدی هدفگذاری می گردد.
0
175,000 تومان
ارگونومی اپراتوری

ارگونومی اپراتوری

بدون امتیاز 0 رای
175,000 تومان
 • کد دوره: Nab-1039
 • عنوان انگلیسی: Ergonomics
 • عنوان تکمیلی: چطور کارکنان خودرا از دست ندهیم ؟
 • نوع دوره: حضوری / غیر حضوری
 • هزینه یورویی: 5000 یورو
 • توضیح کلی: فرمی است که در آن وضعیت ارگونومی را در پنج محور (ارزیابی ایستگاه کاری،رویکرد ارگونومی به تولید،رویکرد ارگونومی به مهندسی،سازمان وآموزش، شرایط محیطی) دوره کنونی بررسی کرده و برای دوره بعدی هدفگذاری می گردد.
0
175,000 تومان
آناليز ارگونومی

آنالیز ارگونومی

بدون امتیاز 0 رای
175,000 تومان
 • کد دوره: Nab-1038
 • عنوان انگلیسی: Ergonomics Analysis
 • عنوان تکمیلی: چگونه ایستگاه زرد و قرمز خود را تشخیص دهیم ؟
 • نوع دوره: حضوری / غیرحضوری
 • هزینه یورویی: 5000 یورو
 • توضیح کلی: کمی کردن مشکلات ارگونومی پست های کاری زرد و قرمزطبق اظهارات سرپرستان تولید در فرم ارزیابی اولیه ارگونومی و فرم آنالیز ارگونومی
0
175,000 تومان
سنكرون

برنامه ریزی تولید – سنکرون

بدون امتیاز 0 رای
7,000,000 تومان
 • کد دوره: Nab-1037
 • عنوان انگلیسی:
 • عنوان تکمیلی: لجستیک شگفت انگیز
 • نوع دوره: حضوری
 • هزینه یورویی: 20000 یورو
 • توضیح کلی: سیستم سفارش گذاری بر مبنای نیاز مشتری 2
0
7,000,000 تومان
كانبان

کانبان

بدون امتیاز 0 رای
10,500,000 تومان
 • کد دوره: Nab-1036
 • عنوان انگلیسی: KANBAN
 • عنوان تکمیلی: سفارش دهی ان تایم 1
 • نوع دوره: حضوری
 • هزینه یورویی: 30000 یورو
 • توضیح کلی: سیستم سفارش گذاری بر مبنای نیاز مشتری 1
0
10,500,000 تومان