تيپ شناسی شخصيت ديسک

تیپ شناسی شخصیت دیسک

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!
 • کد دوره: Nab-1007
 • عنوان انگلیسی: DISC-MBTI
 • عنوان تکمیلی: تیپ شخصیتی شما – مناسب چه کاری هستید ؟
 • نوع دوره:
 • هزینه یورویی:
 • توضیح کلی: تیپ شخصیتی شما و مدیرانتان مناسب چه نوع فعالیت هایی هست
0
رایگان!
تست سبك رهبری

تست سبک رهبری

بدون امتیاز 0 رای
17,500 تومان
 • کد دوره: Nab-1006
 • عنوان انگلیسی: LIFO
 • عنوان تکمیلی: سبک رهبری شما
 • نوع دوره: حضوری / غیر حضوری
 • هزینه یورویی: 500 یورو
 • توضیح کلی: سبک رهبری مدیراتن از 4 منظر – تست اتاق بازرگانی ایران -اتریش
0
17,500 تومان
ارزش های فردی

ارزش های فردی

بدون امتیاز 0 رای
35,000 تومان
 • کد دوره: Nab-1005
 • عنوان انگلیسی: VALUE
 • عنوان تکمیلی: ارزش های کار کنان
 • نوع دوره: حضوری / غیر حضوری
 • هزینه یورویی: 1000 یورو
 • توضیح کلی: مشخص شدن ارزش های فردی کار کنان و هم راستایی ارزشش های سازمانی با ارزش های فردی
0
35,000 تومان
ارزش هاي سازمانی

ارزش های سازمانی ، تیمی

بدون امتیاز 0 رای
350,000 تومان
 • کد دوره: Nab-1004
 • عنوان انگلیسی: VALUE TEAM
 • عنوان تکمیلی: ارزش های سازمانی ، تیمی
 • نوع دوره: حضوری / غیر حضوری
 • هزینه یورویی: 10000 یورو
 • توضیح کلی: مهمترین ارزش های سازمانی کسب و کار جهت تحقق چشم انداز ، اهداف ، ماموریت های کسب و کار
0
350,000 تومان
چشم انداز ماموريت سازمانی

چشم انداز – ماموریت سازمانی

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!
 • کد دوره: Nab-1003
 • عنوان انگلیسی: VISION-MISSION
 • عنوان تکمیلی: چشم انداز- ماموریت سازمانی
 • نوع دوره: حضوری / غیر حضوری
 • هزینه یورویی: 500 یورو
 • توضیح کلی: تعیین چشم انداز و هدف 5 ساله و ماموریت اصلی کسب و کار
0
رایگان!
چارت تيم ناب

سازماندهی چارت تیم ناب

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!
 • کد دوره: Nab-1002
 • عنوان انگلیسی: ORGANAISE
 • عنوان تکمیلی: چارت ناب
 • نوع دوره: حضوری / غیر حضوری
 • هزینه یورویی: 2000 یورو
 • توضیح کلی: ساختار پیشنهادی سیستم مدیریت پیشرفته تولید برای کسب و کار های ناب
0
رایگان!
سيستم كسب و كار ناب

مرور کلی سیستم کسب و کار ناب

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!
 • کد دوره: Nab-1001
 • عنوان انگلیسی: OVERVIEW
 • عنوان تکمیلی: آنچه در یک سیستم تولید پیشرفته می گذرد ؟
 • نوع دوره: حضوری / غیر حضوری
 • هزینه یورویی: 2000 یورو
 • توضیح کلی: آشنایی با سیستم یکپارچه تولید- هدف مفهومی سیستم MBN که از طریق شاخصهای کیفیت ، هزینه ، تولید ، نیروی انسانی و محیط مورد پایش قرار می گیرد .سیستم پایه برای تمام فعالیتهای مرتبط با تولید محصولات شرکت متعالی است . استقرار و نگهداری این سیستم از وظایف کلیه پرسنل تولیدی و حوزه های پشتیبانی تولید و ستاد است . این سیستم به اختصار MBN گفته می شود و مجموعه ای از ابزارها و بسته های ابزاری است که در قالب یک مجموعه متمرکز و هدفمند و با محوریت تولید در تمامی بخشهای مرتبط با تولید جاری می گردد . یک جلسه KICK OFF
0
رایگان!