داشبورد مديريتی

داشبورد مدیریتی

بدون امتیاز 0 رای
525,000 تومان
 • کد دوره: Nab-1046
 • عنوان انگلیسی: DASHBORAD
 • عنوان تکمیلی: کارت زرد و قرمز سازمان کجاست ؟
 • نوع دوره: حضوری / غیر حضوری
 • هزینه یورویی: 15000 یورو
 • توضیح کلی: ارزیابی و رد یابی شاخص های کلیدی عملکرد تیمی و سازمانی
0
525,000 تومان
پياده سازی اهداف و برنامه های عملياتی

پیاده سازی اهداف و برنامه های عملیاتی

بدون امتیاز 0 رای
525,000 تومان
 • کد دوره: Nab-1045
 • عنوان انگلیسی: TABE-DOPA-ACTION PLAN
 • عنوان تکمیلی: چگونه کار روی اهداف استراتژی کار روزانه کارکنان شود
 • نوع دوره: حضوری / غیر حضوری
 • هزینه یورویی: 15000 یورو
 • توضیح کلی: نحوه پیاده سازی اهداف ، شاخص های کلیدی سازمان تا سطوح پایین تر
0
525,000 تومان
نقشه استراتژی سازمانی

نقشه استراتژی سازمانی – 10-15 کارگاه

بدون امتیاز 0 رای
700,000 تومان
 • کد دوره: Nab-1044
 • عنوان انگلیسی: strategy map
 • عنوان تکمیلی: نقشه استراتژی ناب
 • نوع دوره: حضوری / غیر حضوری
 • هزینه یورویی: 20000 یورو
 • توضیح کلی: تدوین نقشه استراتژی با مشارکت مدیران ارشد از مناظر BSC- بصورت کارگاهی از چشم انداز تا مناظر 5 گانه
0
700,000 تومان
كارخانه مداد

کارخانه مداد

بدون امتیاز 0 رای
175,000 تومان
 • کد دوره: Nab-1043
 • عنوان انگلیسی: Pencil factory
 • عنوان تکمیلی: کار اموزی در کار خانه
 • نوع دوره: حضوری / غیر حضوری
 • هزینه یورویی: 5000 یورو
 • توضیح کلی: شبیه سازی خط تولید کار خانه مداد و بکار گیری عملی مفاهعیم 5 سین ، بهره وری و..
0
175,000 تومان
پاكسازی محيط كار

پاکسازی محیط کار طبق استاندارد رنو

بدون امتیاز 0 رای
175,000 تومان
 • کد دوره: Nab-1042
 • عنوان انگلیسی: 5s renault
 • عنوان تکمیلی: خانه تکانی واقعی در محل کار
 • نوع دوره: حضوری / غیر حضوری
 • هزینه یورویی: 5000 یورو
 • توضیح کلی: سیستم ساماندهی محیط کار که دارای 5 فاز بوده و در آن به ساماندهی قطعات ، محیط ، ابزار و تجهیزات به سبک شرکت رنو می پردازند.
0
175,000 تومان
كايزن 2 روزه

کایزن 2 روزه

بدون امتیاز 0 رای
350,000 تومان
 • کد دوره: Nab-1041
 • عنوان انگلیسی: KAIZEN 2 DAY
 • عنوان تکمیلی: بهبود های شگفت انگیز 2 روزه با تیم پشتیبان
 • نوع دوره: حضوری / غیر حضوری
 • هزینه یورویی: 10000 یورو
 • توضیح کلی: کایزن هایی که توسط تیم های اجرایی و در زمان حداکثر 2 روز انجام می شود را کایزن بلند مدت می گویند.
0
350,000 تومان
ارگونومی عمومی

ارگونومی عمومی

بدون امتیاز 0 رای
175,000 تومان
 • کد دوره: Nab-1040
 • عنوان انگلیسی: Ergonomics general
 • عنوان تکمیلی: خسارت عدم حضور کارکنان
 • نوع دوره: حضوری / غیر حضوری
 • هزینه یورویی: 5000 یورو
 • توضیح کلی: به علم تطابق کار و محیط با انسان اتلاق می گردد.فرمی است که در آن وضعیت ارگونومی را در پنج محور (ارزیابی ایستگاه کاری،رویکرد ارگونومی به تولید،رویکرد ارگونومی به مهندسی،سازمان وآموزش، شرایط محیطی) دوره کنونی بررسی کرده و برای دوره بعدی هدفگذاری می گردد.
0
175,000 تومان
ارگونومی اپراتوری

ارگونومی اپراتوری

بدون امتیاز 0 رای
175,000 تومان
 • کد دوره: Nab-1039
 • عنوان انگلیسی: Ergonomics
 • عنوان تکمیلی: چطور کارکنان خودرا از دست ندهیم ؟
 • نوع دوره: حضوری / غیر حضوری
 • هزینه یورویی: 5000 یورو
 • توضیح کلی: فرمی است که در آن وضعیت ارگونومی را در پنج محور (ارزیابی ایستگاه کاری،رویکرد ارگونومی به تولید،رویکرد ارگونومی به مهندسی،سازمان وآموزش، شرایط محیطی) دوره کنونی بررسی کرده و برای دوره بعدی هدفگذاری می گردد.
0
175,000 تومان